مقالات
دوکلید طلایی تربیت فرزند، در آخرین وصیت امام علی (ع)

پر بازدیدترین ها

حــجــابــ مــردانــه
حــجــابــ و کــودکــان

دختران با برکت و دوست داشتنی اند

خرید لباس های آستین حلقه ای، ساق های تنگ و شلوارک های کوتاه برای دختران را از پنج سالگی به بعد برای خودتان تحریم کنید. اگر هم بچه ها دوست داشته باشند چنین لباس هایی بپوشند، به آنها آگاهی لازم را بدهید که فقط در محیط خانه و نه جلوب دیگران ، مجاز به پوشیدن […]

از دختران شروع کنید

اولیای دین را به زبان ساده معرفی کنیم. ارتباط فرزندان با اولیای دینی، آن ها را در پایبندی به ارزش ها حفظ خواهد کرد. اگر اهمیت اولیای دین و امامان برای او جا بیفتند، فرزندتان بی آن که شما اصرار کنید، به آنان تاسی و در امر حجاب هم به آن ها رجوع می کند. […]

اعتکاف مرد

پیامبر اسلام (ص) فرمودند: کسی که به طرف دهان همسرش لقمه ای بالا برد پاداش برد.

اظهار محبت    

اصلاح میان خود …

دختران با برکت و دوست داشتنی اند

خرید لباس های آستین حلقه ای، ساق های تنگ و شلوارک های کوتاه برای دختران را از پنج سالگی به بعد برای خودتان تحریم کنید. اگر هم بچه ها دوست داشته باشند چنین لباس هایی بپوشند، به آنها آگاهی لازم را بدهید که فقط در محیط خانه و نه جلوب دیگران ، مجاز به پوشیدن […]

از دختران شروع کنید

اولیای دین را به زبان ساده معرفی کنیم. ارتباط فرزندان با اولیای دینی، آن ها را در پایبندی به ارزش ها حفظ خواهد کرد. اگر اهمیت اولیای دین و امامان برای او جا بیفتند، فرزندتان بی آن که شما اصرار کنید، به آنان تاسی و در امر حجاب هم به آن ها رجوع می کند. […]

محل تبلیغات