مقالات
آشنایی دختر و پسر به قصد ازدواج از طریق مجازی آری یا خیر؟

پر بازدیدترین ها

حــجــابــ مــردانــه
حــجــابــ و کــودکــان

هر سال روز جشن تکلیف کودکتان مراسمی کوچک به پا کنید. چون آن روز تولدی دیگر است و او نقاط ضعف و قوتش را یاد آوری کنید.

دختری که تا قبل از نه سالگی آزادانه هر لباسی را پوشیده است با رسیدن به این سن قطعا نخواهد توانست حجاب را رعایت کند. پس آشنایی تدریجی ضروری است.

استفاده از آیات معرفی زنان صالح و برتر اسلام و بیان زندگانی ایشان به عنوان الگو با استفاده از داستان کودکانه  

یکی از راه های تشویق کردن پاداش است. بهتر است برای رعایت حجاب فرزندتان هدیه های هر چند کوچک اما مستمر تهیه کنید.

شهید محمد علی وکیل زاده: خواهرم! با حفظ حجاب و نجابت و عفت خود، حضرت زینب را خشنود کن.

تو ای خانم! بنشین با خودت بیندیش در درونت چه انگیزه ای هست که تو را وا می دارد به جای پوشش با کرامتی که اسلام برای تو در نظر گرفته می خواهی بدون این پوشش به خیابان و کوچه بیایی؟ آیا خودآگاه با ناخودآگاه در اعماق روحت خودنمایی و میل به خودنمایی و نمایش […]

خدایا ! اگر میدانستم با مرگ من یک دختر در دامان حجاب می رود، حاضر بودم هزاران بار بمیرم تا هزاران دختر در دامان حجاب بروند. شهید برونسی

وقتی اسلام در پوشش زن و مرد و صحبت کردن و رفتار آنها سخت گیری میکند، این تنگ نظری نیست، بلکه وسعت نظر است. اسلام نمیخواهد معنویت انسان در زباله دانی جنسیت قربانی شود. شهید بهشتی

هر سال روز جشن تکلیف کودکتان مراسمی کوچک به پا کنید. چون آن روز تولدی دیگر است و او نقاط ضعف و قوتش را یاد آوری کنید.

دختری که تا قبل از نه سالگی آزادانه هر لباسی را پوشیده است با رسیدن به این سن قطعا نخواهد توانست حجاب را رعایت کند. پس آشنایی تدریجی ضروری است.

استفاده از آیات معرفی زنان صالح و برتر اسلام و بیان زندگانی ایشان به عنوان الگو با استفاده از داستان کودکانه  

یکی از راه های تشویق کردن پاداش است. بهتر است برای رعایت حجاب فرزندتان هدیه های هر چند کوچک اما مستمر تهیه کنید.

محل تبلیغات