مقالات
فراخوان جشنواره گوهر فاطمی..

پر بازدیدترین ها

نظرات

حــجــابــ مــردانــه
حــجــابــ و کــودکــان

  کار‌شناسان مسائل دینی معتقد هستند که اثر تنبیه کردن برای داشتن عفاف و حجاب موقتی است اما اثر تربیت، مستمر و دائمی خواهد بود.  یکی از دغدغه‌های مهم خانواده‌های مذهبی این است که چگونه دختران کوچک خود را با عفاف و حجاب آشنا کنند؛ موضوعی که مرز بسیار باریکی دارد و اگر با دقت […]

حجاب مردان وجوب حجاب برای زنان بدان معنا نیست که حفظ حجاب مختصّ خانم ها بوده و مردان با هر وضعیتی و با هر نوع پوششی می توانند درون جامعه ظاهر شوند، بلکه برای آنان نیز محدودیت های خاصی در نظر گرفته شده و مردها نیز وظیفه دارند حجاب را در مورد پوشش ظاهری، هرچند […]

مراقب زوجین جوان باشید و تا جایی که می توانید با آن دو به مراعات و مدارا رفتار کنید. عروس در خانواده داماد، امانت الهی است، با هزاران آرزو و با دل خوشی دست از زندگی قبل شسته و به زندگی جدید قدم گذاشته. داماد در خانواده عروس نعمت حق است، که باید احوال این […]

  کار‌شناسان مسائل دینی معتقد هستند که اثر تنبیه کردن برای داشتن عفاف و حجاب موقتی است اما اثر تربیت، مستمر و دائمی خواهد بود.  یکی از دغدغه‌های مهم خانواده‌های مذهبی این است که چگونه دختران کوچک خود را با عفاف و حجاب آشنا کنند؛ موضوعی که مرز بسیار باریکی دارد و اگر با دقت […]

محل تبلیغات