مقالات
راهکارهایی برای آموزش مسائل جنسی به کودکان

پر بازدیدترین ها

حــجــابــ مــردانــه
حــجــابــ و کــودکــان

امام علی علیه السلام: رختخواب بچه های شش ساله باید از هم جدا باشد.

سلیقه خودتان را به هیچ عنوات به دخترتان تحمیل نکنید . تنها شرط شما پوشش اسلامی است. از او برای خریداری پوشش نظرخواهی و از حجاب اش تعریف کنید. هزینه کردن خانواده و اختصاص وقت به این امر خیلی مهم و نتیجه بخش خواهد بود.چادرهای آستین دار ،ساق دست های توری و رنگی ،مقنعه هی […]

لباس های زیبا شاد و متفاوت با رنگ های متنوع بخرید. میل به آراسته بودن دخترتان را درک کنید. آزادی و شور و شوق کودکی او را مد نظر قرار دهید، مثلا از انواع چادرهای رنگی تزیین شده با تور و روبان یا مانتوهای زیبا با پارچه ها و دکمه های رنگارنگ استفاده کنید تا […]

حجاب شرعی اطرافیان شما چگونه است؟ این خیلی مهم است که شما با کسانی بیش تر رفت و آمد داشته باشید که حجاب متناسبی دارند و می توانند برای دختر شما که در آستانه سن تکلیف است الگو باشند، گروه هم بازی های هم مهم اند، آن ها هم باید به حجاب تمایل داشته باشند. […]

بهترین شما…

نگاه سوم…

قبول نکن متعصبه! منبع: ابر و باد

بایکوت! منبع: ابر و باد

امام علی علیه السلام: رختخواب بچه های شش ساله باید از هم جدا باشد.

سلیقه خودتان را به هیچ عنوات به دخترتان تحمیل نکنید . تنها شرط شما پوشش اسلامی است. از او برای خریداری پوشش نظرخواهی و از حجاب اش تعریف کنید. هزینه کردن خانواده و اختصاص وقت به این امر خیلی مهم و نتیجه بخش خواهد بود.چادرهای آستین دار ،ساق دست های توری و رنگی ،مقنعه هی […]

لباس های زیبا شاد و متفاوت با رنگ های متنوع بخرید. میل به آراسته بودن دخترتان را درک کنید. آزادی و شور و شوق کودکی او را مد نظر قرار دهید، مثلا از انواع چادرهای رنگی تزیین شده با تور و روبان یا مانتوهای زیبا با پارچه ها و دکمه های رنگارنگ استفاده کنید تا […]

حجاب شرعی اطرافیان شما چگونه است؟ این خیلی مهم است که شما با کسانی بیش تر رفت و آمد داشته باشید که حجاب متناسبی دارند و می توانند برای دختر شما که در آستانه سن تکلیف است الگو باشند، گروه هم بازی های هم مهم اند، آن ها هم باید به حجاب تمایل داشته باشند. […]

محل تبلیغات