وسوسه شیطان

۱۱ اسفند ۱۳۹۷

مرحوم رجبعلی خیاط:

برای غلبه بر وسوسه شیطان

هنگام دیدن ناحرم:

یا خیر حبیب و محبوب

صل علی محمد و آل محمد

دیدگاهتان را بنویسید