شهید مدافع حرم حسن قاسمی دانا

۱۸ اسفند ۱۳۹۷

در برخی مهمانی هایی که حجاب به خوبی رعایت نمی شد حضور پیدا نمیکرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید