صدای بلند در پیش نامحرم

۲۱ اسفند ۱۳۹۷

شهید ابراهیم هادی:

صدای بلند در پیش نامحرم مقدمه آلودگی و گناه را فراهم میکند

 

دیدگاهتان را بنویسید