بی توجهی به خانواده

رهبر انقلاب: یکی از مشکلات #دنیای_غرب که به تدریج پایه‌های #تمدن_غرب را مثل موریانه می‌خورد و علیرغم پیشرفتهای صنعتی و علمی‌اش در بلند مدت مشرف به سقوط است، همین قضیه‌ی بی‌توجهی به #خانواده است. در #غرب، خانواده، مورد بی‌اعتنایی و تحقیر شده است.
31 فروردین 1398

دیدگاهتان را بنویسید