حیا و تقوا مثل طناب است

۲۰ فروردین ۱۳۹۸

حیا و تقوا مثل طناب است

منبع: ابر و باد

دیدگاهتان را بنویسید