آقایان،به خانواده برسید

حضور در کنار همسر به معنای این نیست که همه اش بروید در خانه بنشینید
۲۹ اسفند ۱۳۹۷

آقایان،به خانواده برسید

حضور در کنار همسر به معنای این نیست که همه اش بروید در خانه بنشینید

آن جور هم همسرتان قطعاً راضی نیست و دل زده می شود می گوی چرا سر کار نمی روند.

مقام معظم رهبری

 

پاسخی بگذارید