آقای رئیسی به نظرات مردم،عمل کرد! /حضور متهمان بدون چادر

۰۳ تیر ۱۳۹۸

به گزارش باشگاه خبرنگاران،  روز گذشته سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت کیمیا خودرو در حالی برگزار شد که پوشش متهمان زن این پرونده با چادر مشکی در دادگاه قبل، حواشی را به دنبال داشت.

حضور این متهمان با پوشش چادر که از آن به عنوان مانعی در برابر رسانه ها استفاده کرده بودند باعث خشم شاکیان این پرونده و مردم شده بود.

کاربران فضای مجازی با تاکید بر عزت حجاب برتر از مقامات مسئول در قوه قضاییه خواستند به نحوه پوشش این متهمان رسیدگی کنند.

تصویر اول از جلسه دادگاهی است که در ۲۹ خرداد برگزار شدو دوم از دادگاهی که روز گذشته پس از اظهار نظر حجت السلام رئیسی ،رئیس قوه قضاییه برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخی بگذارید