ضد امپریالیست ترین بازیگر ایران، کیست؟

۱۸ تیر ۱۳۹۸

به گزارش باحجاب از نظر برخی از کاربران توئیتر، علیرغم نورایی ضد امپریالیست و ضد استکبار ترین بازیگر ایران است.

پاسخی بگذارید