ثبت نام برای تیم های تذکر در قم

۲۹ تیر ۱۳۹۸

 

 

 

 

به گزارش ایرنا، در حاشیه نماز جمعه قم، از داوطلبان آمر به معروف برای تذکر لسانی پیرامون حجاب ثبت نام شد.

 در قالب این طرح که قرار است به زودی در خیابان‌های این شهر اجرایی شود، ۳۰۰ تیم پس از آموزش و ساماندهی نسبت به تذکر لسانی و امر به معروف پیرامون رعایت حجاب و عفاف ایجاد می‌شود.

پاسخی بگذارید