سبک پوشش زنان اروپایی و آمریکایی در 100 سال گذشته

۰۷ شهریور ۱۳۹۸

 

بررسی تصاویر گرفته شده از پوشش زنان در اروپا و آمریکا و مقایسه آن با سبک پوشش امروز این زنان شاید برای ما باور پذیر نباشد. با وجود این که سینمای امروز غرب برای ترویج فرهنگ خانواده مدام به باز تولید آثار قدیمی می پردازد و در این نوع از فیلم ها می توان پوشش کامل زنان با آستین های پفی و دامن های بلند را مشاهده نمود اما دیدن تصاویر واقعی مربوط به بیش از صد سال گذشته تجربه متفاوتی است.

 

تصاویری که در این نوشتار می بینید مربوط به سال های ۱۸۰۰ تا ۱۹۷۰ یعنی قبل از انقلاب جنسی و قوت گرفتن جنبش فمنیسم است.

 

در این تصاویر که از نقاط مختلف اروپا و آمریکا گرفته شده می توانید پوشش کامل زنان در نقاط مختلف مانند معابر و خیابان ها، محل کار، هنگام ورزش و حتی سواحل دریا را مشاهده کنید.

 

بنابراین می توان اذعان داشت زنان غربی چه از سطح متوسط جامعه و یا مرفه در طول ۱۰۰ سال اخیر دارای پوشش کامل بودند و برهنگی امروز زنان در صد سال اخیر بی سابقه است و این برهنگی مدرن به مدد انقلاب جنسی و غول سینما که در پس آن لابی های قدرتمند صهیونیست نهفته اند به وجود آمده، به همین خاطر است که رهبر معظم انقلاب می فرمایند در مسئله زنان ما از غرب طلبکاریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخی بگذارید