وظیفه ما در قبال دوستان کم حجابمان چیست؟

۲۵ مهر ۱۳۹۶

این روزها ممکن است همه ما در اطرافیان خود افرادی را داشته باشیم که از شل حجابی آن ها رنج می بریم و علاقه مند به دعوت آن ها به حفظ حجاب و داشتن پوشش مناسب هستیم. اما دعوت دوستانه دیگران به حجاب دارای اصول و قواعد خاص خود است، اصولی که با عدم رعایت آن با اطمینان نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد.پس قبل از امر به معروف دوستان خود به این واجب الهی و برای رسیدن به نتیجه ،اصول این کار را بیاموزیم.

 

پاسخی بگذارید