حجاب تکلیف، که اتفاقا حق زن است!!!/ استاد رحیم پور ازغدی

۲۳ شهریور ۱۳۹۸

 

📣📣📣صوت : استاد رحیم پور ازغدی:

 

بی حجابی و برهنگی حق_زن نیست، بلکه به نفع مردان فاسد جامعه است.

 

حجاب بیش از آنکه تکلیف زن باشد، اتفاقاً حق اوست!!

 

 

 

 

پاسخی بگذارید