شیعیان هیمالیا که عاشق امام حسین (ع) هستند

۱۸ شهریور ۱۳۹۸

 

 

 

📺📹📽 ویدئو: پرچم امام حسین (ع) در مرزهای چین

 

 

اسکارو شهری در مرز چین و پاکستان، که به ایران کوچک معروف است و عاشق بسیار دارد…

 

 

پاسخی بگذارید