تاثیر فضای مجازی بر انتخاب حجاب

۲۶ شهریور ۱۳۹۸

 

 

خانم دارایا از اعضای رهیافته انجمن شهید ادواردو آنیلی ازکشور ایتالیا که در مورد تاثیر فضای مجازی بر حجاب به بیان نظرات خود میپردازد.

 

 

 

پاسخی بگذارید