تاثیر فضای مجازی بر انتخاب حجاب

26 شهریور 1398

 

 

خانم دارایا از اعضای رهیافته انجمن شهید ادواردو آنیلی ازکشور ایتالیا که در مورد تاثیر فضای مجازی بر حجاب به بیان نظرات خود میپردازد.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید