اول حذف نام شهید بعدا حذف وصیت شهید

26 شهریور 1398

 

 

 

امروز را به بهانه های مختلف چون مختصر شدن نام کوچه ها برایراحتی رانندگان ویا قصور کارفرمای نصب کننده تابلو ها و … اسم شهدا را از کوچه های و خیابان های این سرزمین حذف کردند…

 

 

نشود که فردا روزی حجاب را که رسم و وصیت اکثر شهداست به بهانه ی راحتی چشم های مردمان کوچه و بازار مختصر کنند…

 

دیدگاهتان را بنویسید