اول حذف نام شهید بعدا حذف وصیت شهید

۲۶ شهریور ۱۳۹۸

 

 

 

امروز را به بهانه های مختلف چون مختصر شدن نام کوچه ها برایراحتی رانندگان ویا قصور کارفرمای نصب کننده تابلو ها و … اسم شهدا را از کوچه های و خیابان های این سرزمین حذف کردند…

 

 

نشود که فردا روزی حجاب را که رسم و وصیت اکثر شهداست به بهانه ی راحتی چشم های مردمان کوچه و بازار مختصر کنند…

 

پاسخی بگذارید