تغییر تصویر اجتماعی حجاب

27 شهریور 1398

 

روزنامه جام جم ـ امید علی مسعودی بزرگان داستان نویسی معتقدند داستان، دروغی است که نویسنده می گوید. این اتفاق در تولیدات فرهنگی ما و به خصوص سریال ها و فیلم ها نیز وجود دارد. سریال ها و فیلم های ما درواقع به بیان مجموعه ای از اتفاقات کلی می پردازند که واقعیت های جزئی را فدای آن اتفاقات کلی کرده است. ما سریالی می سازیم درباره زندگی امام علی(ع) و امام حسین(ع) اما نکته ریزی به نام نفاقی را که دشمنان نسبت به امامان (ع) داشتند در چهره آنها نشان نمی دهیم. به خاطر همین است که وقتی تصویری از یک متهم با پوشش حجاب در دادگاه ها منتشر می شود. کاربران فضای مجازی و مردم نسبت به آن واکنش نشان می دهند.

 

 

موضوع این است که در تولیدات فرهنگی باید دقت و توجه بیشتری شود. باید توجه داشته باشیم حجاب نه تنها آن پوشش ظاهری است که همه می بینند، بلکه موضوعی است که جنبه های دیگر هم دارد. اتفاق خوبی می افتد اگر جنبه های ریزتری از مساله حجاب مانند حجاب قلبی و حجاب ایمانی هم به تصویر کشیده شود. با توجه به منابع اسلامی می توان ادبیات داستانی را غنا بخشید. دا و نورالدین پسر ایران، از تولیدات داستانی خوب ۴۰ ساله انقلاب هستند. کارگردان ها، تهیه کنندگان و هنرپیشه ها می توانند با توجه به تاثیر زبانی و زبان شناسی و استفاده از تجربیات اسلامی در این زمینه در راستای ارتقای تصویر اجتماعی حجاب قدم بردارند و آن را تغییر دهند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید