پیام لوازم التحریر برای دانش آموزان/ اینفو گرافی

۲۷ شهریور ۱۳۹۸

 

 

 

هر کدام از این شخصیت های کارتونی که با اهداف خاص و بر اساس نظرات کارشناسان و روانشناسان کودک و برای تاثیر بر پنهان ترین جنبه شخصیت هر انسانی یعنی ضمیر ناخود آگاه طراحی شده؛ دارای پیام مختص به خود هستند، پیامی که هرروز با دیدن تصاویر دفترها و کیف ها و.. خود و دوست هم کلاسیشان بیشتر و بیشتر در عمق جانشان نفوذ می کند.

 

 

 

 

 

پاسخی بگذارید