حجاب وقتی زن ها مهربانتر می شوند(2) / استاد پناهیان

جلسه 2: تعاریف فعالانه و منفعلانه حجاب
۱۵ مهر ۱۳۹۸

 

 • تعاریف فعالانه از حجاب
  • ۱٫ حجاب، مدیریت رابطه زن ومرد
   • رابطه بین زن و مرد، کانون شکل گیری شخصیت آدمی
   • مدیریت یک رابطه یعنی؟
   • مدیریت یک توانمندی مسئولت آور است
   • مدیریت در رابطه زن و مرد به عهده کیست؟
   • امکانات روحی زن برای مدیریت
   • حجاب، مسئولیتی برای زن مدیر

 

  • ۲٫ حجاب ، مهربانی زن به دو گروه
   • بی حجابی یک رفتار منفعلانه است
   • با حجابتان عشقبازی کنید

 

 

 • تعاریف منفعلانه از حجاب
  • ۱٫ حجاب محدودیت است
   • محدودیت طبیعی است
   • محدودیت های پیشگیری، محدودیت های درمان
   • محدودیت حجاب، لذت زندگی را بیشتر می کند
  • ۲٫ حجاب مصونیت است

 

 

 

پاسخی بگذارید