ورود زنان به ورزشگاه، به نام آمریکا به کام زنان ایرانی!!!

۲۵ مهر ۱۳۹۸

به گزارش فارس_نماینده ترامپ در امور ایران بیان داشت همانطور که با فشار جامعه جهانی اجازه ورود به ورزشگاه به زنان داده شده ، با فشار گسترده جهانی ایران را مجبور به تغییر رفتار می کنیم…

پاسخی بگذارید