ورود زنان به ورزشگاه، به نام آمریکا به کام زنان ایرانی!!!

25 مهر 1398

به گزارش فارس_نماینده ترامپ در امور ایران بیان داشت همانطور که با فشار جامعه جهانی اجازه ورود به ورزشگاه به زنان داده شده ، با فشار گسترده جهانی ایران را مجبور به تغییر رفتار می کنیم…

دیدگاهتان را بنویسید