حجاب زنان اکراینی

مجموعه حجاب در دنیا
15 آبان 1398

 


💠حجابی که در سه تصویر نخست میبینید، نامیتکا نام دارد. به طور کلی در زبان اوکراینی به روسری خوستکا گفته میشود که به روشهای مختلفی آن را دور سر می‌بندند.

باونیتسیا، سرپانوک، رانتوخ، اسکلندیاچکا و پرمیتکا نیز دو نوع دیگر از حجابهایی هستند که که در اوکراین استفاده میشوند. ‌


🔷🔹نداشتن حجاب در گذشته برای زنان متاهل این کشور گناه محسوب میشد.‌

@bahejab_com
@hijabarbaeen ‌

Generally, khustka means headscarf in Ukranian. Namitka, peremitka, serpanok, rantukh, sklendyachka and bavnytsia are also headdresses. Once it was a sin for a married Ukranian woman to go out without hijab‌

https://rukotvory.com.ua/en/info/throw-away-your-wedding-rings-put-on-namitkas/

#namitka #khustka #ukranian_hijab #ukranian_scarf #shia_muslim #ochipok #peremitka #bavnytsia #очіпок #намітка #перемітка #серпанок #рантух #склендячка #sklendyachka #хустка #serpanok #rantukh #arbaeen_walk

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید