چرا مردان مخالف حجاب هستند؟!

استاد رحیم پور ازغدی
19 آبان 1398

 

 

چرا مردان مخالف حجاب هستند !!
چون می خواهند چشم چرانی کنند …

 

ازدواج، مردان را محدود می کند. در تمام دنیا مردان فاسد، معتقد به #ازدواج سفید و دوستی با زنان هستند، چون می خواهند تفریح کنند.

اگر باب حجاب و جریان های ضد حجاب باز گذاشته شود و روابط دختر و پسر آزاد گردد، تا ۳۰ و یا ۴۰ سال دیگر، شاهد یک نسل بی پدر و مادر و یا بی پدر خواهیم بود. در ۲۰۳۰ ازدواج دختران زیر ۱۸ سال ممنوع است، اما باید رابطه جنسی را از دوران ابتدایی به دختران آموزش داد، چون وجود دارد!!

 

 

دیدگاهتان را بنویسید