خانه ای پر از صدای خنده😊

30 آبان 1398

خانه مان کوچک بود؛ گاهی صدایمان می‌رفت طبقه پایین. یک روز همسایه پایینی به من گفت: به خدا این قدر دلم می‌خواد یه روز که آقا مهدی میاد خونه لای در خونه‌تون باز باشه، من ببینم شما دو تا زن و شوهر به هم دیگه چی می‌گید، که این قدر می‌خندید؟

 

 

شهیدمهدی باکری

 

📙یادگاران، کتاب شهید مهدی باکری

دیدگاهتان را بنویسید