در حوزه حجاب مشکل ما از غیرت است!!!

ایت الله جوادی املی
۲۱ دی ۱۳۹۸

 

آیت‌الله جوادی آملی: در حوزه حجاب مشکل ما غیرت است…

 

 

پاسخی بگذارید