رسانه ملی چند ساعت برنامه برای ترویج عفاف و حجاب تولید کرد؟

شبکه‌های متعدد سراسری، استانی، برون مرزی و بخش‌های خبری صداوسیما از ابتدای امسال تا آخر آذر ماه برنامه های متعددی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تولید کرده‌اند.
02 بهمن 1398

به گزارش حوزه رادیو تلویزیون گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، بنابر اعلام اداره کل آمار توسعه و فن آوری اطلاعات معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و نظارت، معاونت‌های برنامه‌ساز رسانه ملی در ۹ ماهه نخست امسال ۳ هزارو ۵۳۳ ساعت برنامه درخصوص ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تولید و پخش کرده‌اند؛ بنابراین آمار، برنامه‌های رادیویی به مدت ۳۴۴ ساعت و برنامه‌های تلویزیونی ۶۳۷ ساعت از شبکه‌های سراسری، هزار و ۴۲۰ ساعت برنامه رادیویی و ۴۸۷ ساعت برنامه تلویزیونی از شبکه‌های استانی، ۱۲۶ ساعت برنامه رادیویی و ۲۸۶ ساعت برنامه تلویزیونی از شبکه‌های برون‌مرزی رسانه ملی درباره این موضوع تولید برنامه داشته اند و بخش‌های خبری نیز به مدت ۹۵ ساعت در برنامه رادیویی و ۱۳۷ ساعت برنامه تلویزیونی در ترویج این ارزش اخلاقی، سهم داشته اند.

 

بنا بر این گزارش شبکه رادیویی معارف باحدود ۳۴۴ ساعت برنامه درخصوص موضوع ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در میان دیگر شبکه‌های رادیویی سراسری اول است و شبکه پنج سیما با ۱۱۷ ساعت برنامه در میان شبکه‌های سراسری بیشترین سهم را در خصوص ترویج این معرفت دینی داشته است.

 

از رادیو‌های استانی نیز رادیو مرکز کرمان با ۱۱۲ ساعت برنامه، طلایه دار رادیو‌های استانی و سیمای خراسان رضوی با ۵۹ ساعت برنامه رتبه اول سیمای مراکز استان‌ها در ترویج فرهنگ غفاف و حجاب هستند.

 

در میان شبکه‌های رادیویی برون‌مرزی، رادیو عربی با ۴۳ ساعت برنامه رتبه اول و درمیان شبکه‌های تلویزیونی برون‌مرزی شبکه سحر بیشترین زمان یعنی ۲۸۶ ساعت برنامه به این موضوع اختصاص داده‌است.

 

در خصوص اخبار ارائه شده در زمینه عفاف و حجاب نیز شبکه‌های سراسری (رادیویی ۱۱ ساعت، تلویزیونی ۱۷ ساعت) و شبکه‌های استانی (رادیویی ۸۴ ساعت و تلویزیونی ۱۲۰ ساعت) خبر پخش کرده‌اند.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید