تربیت فرزند برای حرکت به سمت خدا (2)/ استاد پناهیان

جلسه 2: مهمترین ویژگی تربیت دینی
۱۲ بهمن ۱۳۹۸

 

 

 

این قسمت شامل این مباحث است:

 

 • مروری بر بحث گذشته

  • تعریف دین و تربیت دینی

  • علت انتخاب این تعریف

   • برخی آسیب های ناشی از تلقی رایج تربیت

 • استقلال و آزادی، مهم ترین ویژگی تربیت دینی

  • ارزش حقیقی در ثبات، عمل و انگیزه خوب است

   • اجازه بدهیم انسان از درون خوب شود

   • خوبی به خاطر ترس و بی عرضگی ارزش ندارد

   • ریشه نظم غربی در چیست؟

   • خودشناسی و خداباوری

  • آزادی غربی و آزادی اسلامی

 • چه کنیم انسان روی پای خود بایستد

 

 

 

 

پاسخی بگذارید