امام جمعه جهرم عنوان کرد

«حجاب» به معنی خانه گزینی زن نیست

حجت الاسلام مدبر با تاکید بر اینکه «حجاب» به معنی پرده نشینی و خانه گزینی زن نیست، گفت: تعالیم دین اسلام در مورد زن، ابتذال و اعتزال را بر نمی تابد.
۱۳ بهمن ۱۳۹۸

حجت الاسلام «محمدحسین مدبر» با اشاره به اینکه عفت و پاکدامنی اصل اساسی و زیربنای رشد و تعالی انسان است، به خبرنگار خبرگزاری شبستان در جهرم، گفت: «حجاب» گامی در جهت تحقق رشد و تعالی بشر است.

 

امام جمعه جهرم عفت را امری درونی و حجاب را قوام دهنده و شرط کمال برشمرد و افزود: از دیدگاه دین مبین اسلام عفت و پاکی انسان در ۲ ساحت فردی و اجتماعی بدون رعایت و اهتمام به حجاب غیر ممکن است.

 

وی با تاکید بر اینکه حجاب به معنی پرده نشینی و خانه گزینی زن نیست، تصریح کرد: تعالیم دین اسلام در مورد زن، ابتذال و اعتزال را بر نمی تابد.

 

حجت الاسلام مدبر با اشاره به اینکه اسلام مانند جاهلیت نوین، زن را بی هویت نمی سازد و همچون جاهلیت کهن وی را از شکوفا شدن استعدادها و رسیدن به کمالات محروم نمی کند، بیان کرد: حجاب آمیزه ای از حضور، مشارکت، ارتباط، تعامل، متانت، حیا، وقار، سلامت و شکوه در گفتار و کردار است.

 

وی با اشاره به اینکه اعتزال آسان و ابتذال آسان تر است، تاکید کرد: راه وسط که همان ایده مکتب ما بوده راهی بس دشوار و تنها راه معقول و مشروع است که زن و مرد هر ۲ باید برای تحقق آن فداکاری کنند چرا که سود و زیان آن متوجه تمام افراد اجتماع می شود.

 

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه منطقی نیست که بار اصلی تحقق این مهم بر دوش زنان سنگینی کند، ادامه داد: حکمت، مصلحت و عدالت اقتضا می کند که در ازای هر محرومیت و ممنوعیتی که زنان جامعه ما برای تامین عفت عمومی متحمل می شوند از یک امتیاز برخوردار شوند.

 

وی اضافه کرد: به طور مثال اگر زن نباید در اماکن ورزشی مختلط حضور داشته باشد باید اماکن ورزشی اختصاصی و مناسب خود را داشته باشد و این امری است که مسئولان جامعه اسلامی باید متوجه آن باشند وگرنه احساس مسئولیت زن و رعایت عفت، حجاب و پرهیز از اختلاط پیامدی جز محرومیت برای زنان نداشته و چهره حجاب و عفت در نظر آنها جذاب جلوه نمی کند.

 

حجت الاسلام مدبر با اشاره به اینکه مردان نیز باید با پوشش، نگاه، حرکات و گفتار خود اسباب تحریک زنان را فراهم نکنند، تاکید کرد: مردان باید با فراهم کردن امکانات و زمینه های مساعد امکان شناخت شخصیت حقیقی و متعالی زن و ظرفیت ها و قابلیت های او را برایش فراهم کنند.

 

وی ادامه داد: مردان باید با بها دادن به زنان امکان بروز و شکوفایی استعدادها را فراهم کرده تا زن مجبور نشود برای ابراز وجود به جلوه نمایی متوسل شود.

 

امام جمعه جهرم همچنین با اشاره به اینکه متولیان امور دینی، فرهنگی و تعلیم و تربیت باید حقیقت عفت و حجاب، چراها و فواید و ثمرات آن را به نوجوانان و جوانان متذکر شوند، گفت: باید با قاطعیت راه های نفوذ دشمن را مسدود کرد تا زاغ و زغن ها از گلستان و بوستان جامعه اسلامی دور شوند.

 

 

پاسخی بگذارید