مقایسه جایگاه زنان در پیش و پس از انقلاب

20 بهمن 1398

 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: در رژیم گذشته، با این که جمع کثیری از زنها، هم بیسواد بودند و هم از مسایل اجتماعی چیزی سرشان نمیشد، از لحاظ ظاهر، شبه اروپایی و گاهی هم روی دست زنهای غربی و اروپایی زده بودند و وقتی کسی نگاهشان میکرد، خیال میکرد که این زن ‌پالان از یک کشور اروپایی و از یک محیط غربی وارد ایران شده است؛ اما اگر با او دو کلمه صحبت میکردی، میدیدی که یک خانم بیسواد و یا کم سوادی است!* ۱۳۶۸/۱۰/۲۶

 

 

دیدگاهتان را بنویسید