سوگچیما، چادر زنان کره ای

مجموعه حجاب در دنیا
23 بهمن 1398

🇰🇵🇰🇷

در حکومت چوسان (از قرن ۱۵ تا قرن ۲۰) دو نوع از چادر به نامهای سوگه‌چیما (راست در تصویر ۸) و چانگوت (چپ)در برای خروج از حریم خانه رایج بوده‌اند.‌ ‌

‌🔸️سوگه‌چیما در ابتدا تنها به طبقه اشراف کره اختصاص داشت اما اواخر حکومت چوسان، همه زنان از این پوشش استفاده کردند. سوگه‌چیما با گره زیر چانه محکم می‌شود. ‌

🔹️در عکس نهم دو نوع پوشیه به نامهای نئول (مخصوص عروس) و میونسا (برای سفر کردن) دیده می‌شود. عکس آخر نیز بیانگر پوشش زنان در خانه می‌باشد. مردم کره در آن زمان پیرو آیین کنفوسیوس و بودا بودند. امروزه مسیحیت در میان مردم این کشور در حال گسترش است

 

Once sseugae-chima belonged to the upper-class women of Joseon Dynasty, but at the end it became common for all. They would knot it under their neck.
.
Info: glimja.deviantart.com .
Two types of Korean jilbab: sseugae-chima (right) and jang-ot (left). The next picture shows women wearing niqab (neoul on a journey, myeonsa at a wedding as a bride). In the third picture women are wearing casual clothes at home where there is no stranger man.
.
Info: glimja.deviantart.com
.
#korean_hijab  #korean_jilbab  #sseugae_chima  #jang_ot  #korean_traditional_dress  #shia_muslim  #hanbok  #korean_burqa  #korean_niqab  #쓰개치마  #장옷  #buddhism  #confucianism  #arbaeen_walk
#سوگه_چیما  #چانگوت  #چادر_کره_ای  #جلباب_کره_ای  #اربعین  #حجاب_کنفوسیوس‌

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

  1. @goleanaaar گفت:

    خیلی جالب بور

  2. شاه ولی گفت:

    جالب بود اولین بار بود دیدم