بررسی ابعاد حضور اجتماعی زنان (1)

زن در خانه که نیازی به حجاب ندارد، نیاز به دانستن آداب رفتار با نامحرم ندارد پس چرا در قرآن این مسئله به دقت تبیین شده است...
14 اسفند 1398

 

برای بحث حضور اجتماعی زنان که تا به امروز تبیین صحیحی از آن صورت نگرفته است، باید معیار و شاخص درستی برای تشخیص این مسئله تبیین گردد. حضور اجتماعی زن یکی از مهمترین مسائلی است که فمینیست ها بر روی آن تأکید دارند و می گویند زن در اسلام محدود به خانه است! در صورتی که اگر قرار بود در اسلام زن محدود به خانه باشد، دلیل ذکر حدود حجاب درقرآن چیست؟

 

 

زن در خانه که نیازی به حجاب ندارد، نیاز به دانستن آداب رفتار با نامحرم ندارد پس چرا در قرآن این مسئله به دقت تبیین شده است. نکته ای که در همین ابتدا باید مشخص شود این است که چون نقش ها و مسئولیت های اصلی زن مبتنی بر خلقتش در خانه تعریف شده است پس زن مکان اصلی حضورش در خانه است و این به این معنی نیست که زن مسئولیت و نقش اجتماعی ندارد. بلکه اولویت و اهمیت خانه این محل آرامش زن بالاتر از همه ی امور دیگر است.

 

 

تصور عامه ی مردم این است که حضور اجتماعی زنان مساوی است با شاغل بودن زنان. در صورتی که داشتن شغل یکی از عرصه های بسیار محدود حضور اجتماعی زنان است و عرصه های نا شناخته و مغفول دیگری وجود دارند که به آن ها پرداخته نشده است و  همین نگاه آسیب های فراوانی را در حوزه ی زنان و مطالعات مربوط به این حوزه ایجاد کرده است.

 

 

تعریف فعلی فمینیست ها از حضور زن در اجتماع «حضور و ورود زنان به هر عرصه ای است که مردان در آن حضور دارند و آن عرصه مردانه تلقی می شود.» مثلا حضور در شغل های سخت مثل کار در معدن! راننده کامیون شدن! حضور در ورزشگاه ها برای تماشای فوتبال و والیبال و… و هر آن چه در تصور شما مردانه تلقی می شود! چون هدف فمنیست ها مرد شدن زنان است.

 

 

اما برای شروع بحث باید چهار چوب آن را در سه پرسش اصلی مشخص کنیم:

 

 

۱- چیستی حضور زن در اجتماع

در پاسخ به این پرسش بنیادی باید ماهیت حضور زن در اجتماع تبیین گردد.

 

 

۲- چرایی حضور زن در اجتماع

در این پرسش هدف و علت حضور زن در اجتماع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

۳- چگونگی حضور زن در اجتماع

و در پرسش نهایی حدود و چگونگی حضور اجتماعی زن تبیین خواهد شد.

 

 

برای پاسخ به این پرسش ها در ادامه باز باید سوالات زیر را مطرح کنیم:

 

۱- اجتماع مناسب برای حضور زنان چیست؟

در این جا باید اجتماع و تعریف آن و ماهیت اجتماعی که زن باید در آن حضور داشته باشد تعریف می شود. به گونه ای عرصه شناسی و تبیین عرصه های حضور زن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

۲- اجتماع مناسب برای حضور زنان چرا هست؟

در اینجا چرایی و علت و هدف وجود چنین اجتماعاتی برای حضور زنان مورد بررسی قرار خواهند گرفت

 

 

۳- اجتماع مناسب برای زنان چگونه است؟

در انتها اجتماع تراز برای حضور زن و چگونگی آن مورد تبیین قرار خواهند گرفت.

 

 

در ادامه و مقالات دیگر به بررسی و پاسخ به سوالات مطرح شده خواهیم پرداخت…

 

 

تحریریه سایت باحجاب_ مهدیه منافی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید