زلف/طرح

01 آبان 1396

 

پدرم گفت که ای ختر نکوبنیادم
زلف بر باد نده تا ندهی بر بادم

دیدگاهتان را بنویسید