زن و مرد دو همسنگر و دو رفیق راه حق ….

مقام معظم رهبری
11 اردیبهشت 1399

 

 

زن و شوهر میتونن مثل دوهمسنگر در راه حق به هم کمک کنند…

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید