زن، جامعه، پیشرفت

در دوران جنگ و قحطی و گرسنگی دختر زایی بیشتر می شود؟😯🤔

صفات وجودی زن (۱)/ استاد رائفی پور
16 اردیبهشت 1399

 

 

زنان مظهر صفات جمال خداوند هستند و نقش آن ها در آفرینش، نقشی کلیدی است…

 

خداوند خالق بودن خود را در زن و با زن نشان داد…

 

علم پزشکی اثبات کرده که در دوران جنگ و قحطی و گرسنگی دختر زایی زنان بیشتر می شود و این طبق حکمت خداوند و برای ادامه داشتن تولید نسل است…

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید