مردان بخوانند

همسران بهشتی

#همسرداری
20 اردیبهشت 1399

 

زن اگر می بیند شوهرش در معاملات بد افتاده، در رفیق بازی های بد و معاشرت های بد افتاده، یا مرد می بیند زنش در بعضی از تجمل پرستی های غلط و یا ولنگاری های غلط افتاده، نباید بگوید: حالا او خودش است. نه! شما هرکدام نسبت به هم وظیفه ای دارید. باید همت خود را متمرکز کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید