سرنوشت کودکان با ایمان

#تربیت فرزند
27 اردیبهشت 1399

 

 

پرورش عواطف ایمانی و اخلاقی از سنین کودکی سبب می شود تا کودک در بزرگسالی فردی متواضع و فروتن باشد که هرگز تن به ذلت و خواری نمی دهد. فرد متواضع کسی است که بدون ترس و طمع و تنها به منظور انجام وظیفه انسانی نسبت به مردم تواضع کند. چنین فردی به شخصیت خود مطمئن است و در ضمیر خویش هیچ نوع حقارت و خواری را احساس نمی کند. چنانچه امام علی (علیه السلام) در این زمینه ـ بیان صفات مردان با ایمان ـ می فرماید: «اینان اخلاقی هموار و ملایم و طبیعتی نرم و متواضع دارند. روانشان از سنگ سخت محکم تر است و در رفتار با مردم از بندگان زرخرید، افتاده تر و خاضع ترند».

بنابراین ایمان به خدا که بهترین پناهگاه بشر و بزرگ ترین عامل اطمینان روح و آرامش نفس است، اساسی ترین پایه سعادت بشر است و والدین به عنوان اولین مربیان کودک باید از دوران کودکی به فرزندان خود درس ایمان و خداشناسی بدهند تا آن ها بیاموزند که در پیش آمدهای سخت نباید مأیوس شده و همواره از خدای تعالی مدد بگیرند؛ چرا که خداوند قادر است مشکلات را حل کند، بدون آن که منّتی بر بشر بگذارد. والدین باید از همان دوران کودکی حس وظیفه شناسی فرزندان در مقابل خداوند را در وجود آن ها بیدار نمایند تا پایه های سعادت و خوشبختی آنان را پی ریزی نمایند.

#تربیت فرزند

دیدگاهتان را بنویسید