والدین با ایمان، هدیه ای بهشتی از سوی خدا برای کودکان

27 اردیبهشت 1399

 

 

 

کودکی که در دامان والدین با ایمان تربیت شده است، نسبت به کودک بی ایمان دارای مزایا و امتیازاتی است. چنین کودکی در طول زندگی از روانی قوی تر و استقامتی بیشتر و امیدی زیادتر برخوردار است؛ چرا که در تمام حالات خداوند را حاضر و ناظر می داند و لذا تن به آلودگی و گناه نمی دهد.

#تربیت فرزند

 

دیدگاهتان را بنویسید