#همسرداری

به سادگی یک پیوند

بیانات رهبر فرزانه انقلاب در راستای آسان گیری در ازدواج جوانان.
27 اردیبهشت 1399

 

در همه امور زندگی تان سادگی را رعایت کنید. اولش هم از همین مراسم ازدواج است، از این جا شروع می شود. اگر ساده برگزار کردید، قدم بعدیش هم می شود ساده و الا شما که رفتید آن مجلس کذایی مثل اعیان و اشراف های زمان طاغوت را درست کردید، بعد دیگر نمی توانید در خانه ی کوچک با وسایل مختصر زندگی کنید. دیگر این طور نمی شود.چون خراب شده و از دست رفته است.

#همسرداری_ازدواج آسان

 

دیدگاهتان را بنویسید