پرونده تصویری خشونت علیه زنان

کاشت ناخن خشونت علیه زنان؟!

21 خرداد 1399

در مطلب قبل اشاره کردیم هر چیزی که خارج از هدف و مصرف اصلی و تنها برای جلوه گری، استفاده ابزاری و نگاه کالایی به زنان تحمیل شود نوعی خشونت و ظلم علیه زنان است و این ظلم و خشونت می تواند مصادیق بسیاری داشته باشد…

 

در سال های اخیر استفاده از ناخن مصنوعی و ناخن کاشته شده در بین زنان بسیار متداول  شده.

 

 

ناخن هایی که از صرف نظر از به سختی افتادن فرد در کاشت و مراقبت و ترمیم، فرد را مستعد بیماری های پوستی می کند و شرعا نیز مانع عمدی برای وضو و غسل و به تبع آن نماز فرد می شود و  هیچ کلاه شرعی در قالب وضو و غسل جیبره نیز نمی تواند مجوز ایجاد عمدی آن مانع  باشد.

 

 

در حقیقت زنان برای گرفتن مهر تائید استاندارهای زیبایی که به آنان تحمیل شده، گاه دچار افراط می شوند به طوری که استفاده روز افزون از ناخن های بسیار بلند که قطعا خود فرد را دچار مشکل می کند، نشان از ظلمی پنهان دارد که گاه خود زنان به آن دامن می زنند و در این میدان دور باطل از هم سبقت می گیرند و در ورطه ای گرفتار می شوند.

 

هم آرامش درونی را از آنان می گیرد و هم انجام اعمال عبادی آنان را دچار مشکل می کند و به عبارتی نه دنیایی برای آن ها می ماند و نه عاقبتی…

ادامه دارد…

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید