#ازدواج آسان

گام های بهشتی

توصیه ی برای همگان در باب وساطت برای ازدواج جوانان
31 خرداد 1399

 

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: هر کس تلاش کند تا دختر و پسر با ایمانی باهم ازدواج کنند، خداوند همسری بهشتی در منازل بهشت به او عطا می کند و برای هر قدمی که در این راه برداشته یا هر سخنی که برای این پیوند به زبان آورده ثواب یکسال روزه و نماز شب پاداش می دهد.

 

#ازدواج آسان

دیدگاهتان را بنویسید