#ازدواج آسان

گام های بهشتی

توصیه ی برای همگان در باب وساطت برای ازدواج جوانان
31 خرداد 1399

امام کاظم (ع) فرموده اند: سه گروه اند که در روز قیامت سایه رحمتی جز سایه رحمت الهی بر سر آن ها نیست و خداوند آنان را در سایه عرش خویش قرار می دهد یک گروه آن کسانی هستند که برای ازدواج مسلمانی وساطت می کنند یا به او خدمت می نمایند و یا سّر او را پنهان می نمایند…

 

#ازدواج آسان

دیدگاهتان را بنویسید