#خانواده شاد

زن ریحانه است

نکاتی برای حفظ زیبایی و آرامش همه خانوم ها
31 خرداد 1399

امروزه همه باید بدانند که زن وسیله نیست بلکه موجودی ظریف و لطیف است و نباید امور سخت و خشن را از زنان طلب کرد. زن آرام و لطیف یعنی خانواده ای آرام و شاد و در نتیجه جامعه ای آرام و شاد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید