#همسرداری

بدترین مردان

06 تیر 1399

 

پیامبر اکرم(ص ) فرمودند: آگاه باشید که خدا و رسول خدا از شوهری که به زنش ضرری رساند تا زن، مهریه ی خود را حلال کند و طلاق گیرد، بیزار می باشد. و خداوند شوهری را که زن خود را مورد آزار قرار دهد تا او حقوق خود را ببخشد، به عذابی کمتر از اتش رضایت نمی دهد. زیرا خداوند در مورد آزار رساندن به زن غضب می کند. همانگونه که برای یتیم(و در حمایت او)  غضب می کند.

 

#همسرداری

دیدگاهتان را بنویسید