#همسرداری

بدترین مردان

06 تیر 1399

 

در مورد جزای شوهری که زن خود را آزار دهد و به او ظلم نماید فرموده اند: نماز و اعمال نیک چنین شوهری قبول نمی شود، هر چند روز ها روزه گیرد و عبادت به جا آورد و در راه خدا بنده آزاد نموده و انفاق نماید. علاوه بر آن اولین فردی است که وارد جهنم می شود.

 

#همسرداری

 

دیدگاهتان را بنویسید