چگونگی برخورد پیامبر بزرگوار با کودکان

14 تیر 1399

حضرت محمد صلى الله علیه و آله برآن بود تا کودکان آزرده‌خاطر نشوند. ایشان براى رشد و شکوفایى کودک به آنان شخصیت مى‌داد و به دیگران سفارش مى‌کرد که به کودکان خود احترام بگذارند. خود ایشان با همه عظمتى که داشت، در کوچه و بازار به کودکان سلام مى‌کرد و مى‌فرمود این کار را مى‌کنم تا پس از من نیز سنت گردد. باید توجه داشت همان‌گونه که شخصیت دادن به کودکان سبب عزت‌مندى آنان مى‌گردد، تخریب شخصیت، آنان را سست و زبون بارمى‌آورد.

دیدگاهتان را بنویسید