دقت در انتخاب مدرسه کودک

۱۵ آبان ۱۳۹۶

در سنین پایین، کودکان در برابر حوادث و رفتار دیگران تاثیر پذیرترند، حجاب شرعی مادر، خاله، عمه و خانم های نزدیک به کودک و دوستانی که با آن ها روابط نزدیک داریم می تواند زمینه را برای محجبه بودن دختران فراهم کند. شما باید محیط های اطراف او را تا حد ممکن طوری انتخاب کنید که کودک به حجاب تمایل پیدا کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید