#تربیت فرزند

نکات طلایی برای تربیت فرزند صالح

28 تیر 1399

*بین فرزندان فرق نگذاریم و اگر پدر خانواده فرزندی را بیجا توبیخ کرد، مادر در تنهایی به او تذکر دهد و جلوی فرزند چیزی نگوید تا فرزند بین پدر و مادر اختلاف احساس نکند.

 

*در صحبت ها، امور مادی را در نظرش کم اهمیت و امور معنوی را بزرگ جلوه دهیم. در هر کاری و در همه لحظات با زبانی ساده و دوست داشتنی، برایش نعمت های الهی را متذکر شویم و همواره یاد خدا را در دلش زنده کنیم.

 

#تربیت فرزند

دیدگاهتان را بنویسید