#همسرداری

چه چیزی زندگی را شیرین می کند؟

28 تیر 1399

چه چیز زندگی را شیرین می کند؟ ادب، برخورد صادقانه، اعلام دوست داشتن، مهربانی، عیب خود را پذیرفتن، وعده بیخودی ندادن، گذشت، دلتنگی ها را سریع جبران کردن، موقعیت هم دیگر را درک کردن، توجه به چیز های جزئی. گاهی وقت ها می گوید این کار خیلی جزئی است. درست است که جزئی است، امّا این جزء برای او کلی است.

#همسرداری

 

 

دیدگاهتان را بنویسید