#تربیت فرزند

نکات طلایی برای تربیت فرزند صالح

04 مرداد 1399

بهتر است، گفت وگو و رفت و آمدهای فرزندان را باید عاقلانه کنترل کرده و زیر نظر داشته باشند. زیرا تماس با رفیق ناباب و نامناسب، زحمات مستمر اولیا و مربیان را به هدر می دهد. بخصوص در روزهای تعطیل بیشتر دقت کنند. اگر بعد از ظهرها پدر و مادر استراحت می کنند، بچه را به حال خود رها مکنند، زیرا برنامه نداشتن و اشتغال ناصحیح، مفاسد بیشماری را دامن گیر کودکان خواهد کرد.

#تربیت فرزند

 

 

دیدگاهتان را بنویسید