#تربیت فرزند

نکات طلایی برای تربیت فرزندان صالح

04 مرداد 1399

* با وضعیت آراسته و متین در مقابل بچه ها ظاهر شویم و از شوخی های زننده و الفاظ درشت در حضور آنان خودداری کنیم. همچنین از مطالبی که نباید در حضور فرزندان به همسر گفته شود، جداً خودداری کنیم.

 

* والدین باید محل خواب پسران و دختران را جدا کنند و اگر در یک محل می خوابند، مراقبت لازم را بنمایند و مواظب اوقات بیکاری و وقت های فراغت فرزندان باشند.

#تربیت فرزند

دیدگاهتان را بنویسید