#تربیت فرزند

نکات طلایی تربیت فرزند

01 شهریور 1399

سعی کنید چیزها را در جای واقعیشان قرار دهید و نظم و انضباط را عملًا رعایت کنید. تذکرات لازم و ضروری را در حالت خوشحالی و اوقات مناسب به فرزندان یادآور شوید تا تمایل بیشتری به پذیرش آن داشته باشند. هرگز در حین خستگی و بی حالی به او تکلیف شاق نکنید.

#تربیت فرزند

 

دیدگاهتان را بنویسید